પાણી છોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી છોડવું

  • 1

    નળ કે પાળમાંથી પાણી આવવા દેવું.