પાણી છોડાવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી છોડાવવું

  • 1

    મુતરાવી દેવું; ડરાવી દેવું; ગભરાવી દેવું.