પાણી થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી થઈ જવું

  • 1

    વેડફાઈ જવું; ધૂળધાણી થઈ જવું.

  • 2

    ઓગળી જવું (ક્ષાર કે બરફનું).