પાણી પીને ઘર પૂછવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી પીને ઘર પૂછવું

  • 1

    કરવાનું કરી બેઠા પછી તેની યોગ્યાયોગ્યતાનો વિવેક કરવો.