પાણી બાળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી બાળવું

  • 1

    જુલમ કરવો.

  • 2

    જીવ બાળવો.