પાણી ભરાઈ ચૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી ભરાઈ ચૂકવું

  • 1

    આખર કાળ આવવો; મરતી વખતના સોજા આવવાં.