પાણી ભરાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી ભરાવું

  • 1

    ગૂમડામાં પાણી જેવા પરુનો જમાવ થવો.