પાણી ભરે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી ભરે એવું

  • 1

    ઊતરતા દરજ્જાનું.