પાણી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી મૂકવું

 • 1

  નીમ લેવો; સંકલ્પ કરવો (કરવાનો અથવા ન કરવાનો).

 • 2

  ગરમ થવા પાણી ચૂલે મૂકવું.

પાણી મૂકવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી મૂકવું

 • 1

  પ્રતિજ્ઞા લેવી.

 • 2

  ચૂલા પર પાણી (ગરમ કરવા) મૂકવું.