પાણી લાગવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાણી લાગવું

  • 1

    હવાપાણીની તંદુરસ્તી ઉપર ખરાબ અસર થવી.