પાતરે પાણી પાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાતરે પાણી પાવું

  • 1

    પજવવું; રિબાવવું.