પાતાલમાંથી વાત લાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાતાલમાંથી વાત લાવવી

  • 1

    છૂપામાં છૂપી વાત શોધી કાઢવી.