પાતાલમાં પેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાતાલમાં પેસાડવું

  • 1

    શરમથી સાવ ભોંઠું પાડી દેવું.