પાતાળમાં પગ હોવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાતાળમાં પગ હોવા

  • 1

    અંદરખાનેથી બહુ કપટી અને પહોંચેલ હોવું.