પાતાળમાં પેસાડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાતાળમાં પેસાડવું

  • 1

    શરમથી સાવ ભોંઠું પાડી દેવું.