પાતાળ ફોડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાતાળ ફોડવું

  • 1

    પૃથ્વીના પેટાળમાંથી પાણી કાઢવું.

  • 2

    મહામુશ્કેલ કામ કરવું.