પાથરણે જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાથરણે જવું

  • 1

    મરનારને ત્યાં શોક દર્શાવવા-બેસવા જવું.