પાથરણે બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાથરણે બેસવું

  • 1

    મરનારને ત્યાં શોક દર્શાવવા-બેસવા જવું.