પાંથી પાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંથી પાડવી

  • 1

    વાળમાં સેંથી પાડવી.