પાંદડું પણ ન હાલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંદડું પણ ન હાલવું

  • 1

    પવન જરાય ન વાવો.

  • 2

    કાંઈ કરી ન શકવું.