પાંદડે પાણી પાવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાંદડે પાણી પાવું

  • 1

    ઘણું દુઃખ આપવું; રિબાવવું.