પાદી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાદી જવું

  • 1

    બી જવું; ગભરાઈ જવું.