પાદી પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાદી પડવું

  • 1

    બી જવું; ગભરાઈ જવું.