ગુજરાતી

માં પાધરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાધર1પાધરું2

પાધર1

વિશેષણ

 • 1

  વસ્તી કે વનસ્પતિ વિનાનું; સપાટ; ઉજ્જડ.

 • 2

  ખુલ્લું, મેદાન જેવું.

ગુજરાતી

માં પાધરની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાધર1પાધરું2

પાધરું2

વિશેષણ

 • 1

  આડુંઅવળું નહિ પણ સીધું; અનુકૂલ.

 • 2

  સીધે માર્ગે જનારું; પાંસરું.

પુંલિંગ

 • 1

  ગામ બહારનો રસ્તો; સીધો સપાટ ખુલ્લો રાજમાર્ગ.

મૂળ

दे. पद्धर

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  બારોબાર.

 • 2

  વગર વિલંબે; તરત.

મૂળ

दे. पद्धर