ગુજરાતી માં પાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાન1પાન2

પાનું1

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પાંદડું.

 • 2

  ચોપડીનું પૃષ્ઠ.

 • 3

  ગંજીફાનું પત્તું.

 • 4

  ચપ્પુ છરી ઇ૰નું ફળ.

 • 5

  અસ્ત્રામાં તેના ફળ પેઠે વપરાતી ધારવાળી પતરી; 'બ્લેડ'.

 • 6

  પન્નું; લીલા રંગનું એક રત્ન.

 • 7

  'નટ'-ચાકી ફેરવવાનું ઓજાર.

 • 8

  જિંદગી-ભરનો સંબંધ (બહુધા બ૰વ૰ માં).

 • 9

  નસીબનું પાનિયું.

મૂળ

सं. पर्ण; प्रा. पन्न

ગુજરાતી માં પાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાન1પાન2

પાન2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પીવું તે.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં પાનની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

પાન1પાન2

પાન

નપુંસક લિંગ

 • 1

  પાંદડું.

 • 2

  પૃષ્ઠ (પુસ્તકનું).

 • 3

  નાગરવેલનું પાન; તાંબૂલ.

મૂળ

सं. पर्ण; प्रा. पन्न