ગુજરાતી

માં પાનબાજરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાનબાજરિયું1પાનબાજરિયું2

પાનબાજરિયું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    ઘાબાજરિયું.

ગુજરાતી

માં પાનબાજરિયુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાનબાજરિયું1પાનબાજરિયું2

પાનબાજરિયું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    પાણબાજરિયું; ઘાબાજરિયું.