પાનું ઉકેલવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાનું ઉકેલવું

  • 1

    એક ને એક માણસ કે બાબત વિષે વારંવાર કહ્યા કરવું.