પાનું શોધવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાનું શોધવું

  • 1

    પાનું ખોળવું.

  • 2

    મોત મોકલવું.