પાપનો ઘડો ભરાવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાપનો ઘડો ભરાવો

  • 1

    પાપનો સંગ્રહ વધતાં વધતાં પ્રગટ થાય તેમ થવું.