પાપ ઉઘાડું પડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાપ ઉઘાડું પડવું

  • 1

    પાપ જણાઈ જવું.