પાપ કરતાં પાછું જોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાપ કરતાં પાછું જોવું

  • 1

    પાપભીરુ બનવું.