પાપ ગયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાપ ગયું

  • 1

    કાશ ગઈ; પીડા ટળી.