પાપ ટળ્યું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાપ ટળ્યું

  • 1

    કાશ ગઈ; પીડા ટળી.