પાપ ફૂટી નીકળવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાપ ફૂટી નીકળવું

  • 1

    દુરાચારને લીધે ભયંકર રોગ થવો.

  • 2

    પાપ પ્રગટ થવું.