પાયદસ્ત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયદસ્ત

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    (પારસીની) મરણયાત્રા.