પાયાકુલક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયાકુલક

પુંલિંગ

  • 1

    પાઘકુલક; એક માત્રાવૃત્ત.