પાયામાંથી ઊખડી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયામાંથી ઊખડી જવું

  • 1

    પાયા ઊખડી જવા.