પાયા ઊખડી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયા ઊખડી જવા

  • 1

    જડમૂળ ખોદાઈ જવું; પૂર્ણ નાશ થવો.