પાયા ઊપડી જવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયા ઊપડી જવા

  • 1

    જડમૂળ ખોદાઈ જવું; પૂર્ણ નાશ થવો.