પાયો ઓછો હોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયો ઓછો હોવો

  • 1

    થોડું ચસકેલું-ગાંડું હોવું.