પાયો પૂરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાયો પૂરવો

  • 1

    મૂળનું પાયાનું ચણતર કરવું.