પારણાં બંધાવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારણાં બંધાવાં

  • 1

    બાળકનો જન્મ થવો.