પારસલ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારસલ કરવું

  • 1

    રેલવે કે ટપાલથી પોટકું કે કાંઈ બાંધીને રવાના કરવું-મોકલવું.