પારસો મૂકવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારસો મૂકવો

  • 1

    આંચળમાં (ઢોરે) દૂધ આવવા દેવું.