પારસે આવવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારસે આવવું

  • 1

    ગર્ભાધાનનો સમય થવો (પશુમાદાનો).