પારસ બેસવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારસ બેસવું

  • 1

    આળસમાં વખત ગુમાવવો.

  • 2

    સેવવું; ઈંડાને ગરમી આપવી.