પારિજાતક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારિજાતક

  • 1

    પારિજાત; સમુદ્રમંથન કરતાં નીકળેલાં પાંચ દેવવૃક્ષોમાંનું એક; તેનું ફૂલ.

  • 2

    શારી કે હારસિંગારનું ઝાડ; તેનું ફૂલ.