પારો ચડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પારો ચડવો

  • 1

    ગુસ્સો આવવો; મિજાજ જવો.

  • 2

    પારાશીશીમાં પારો ઊંચે જવો.