પાલકતાત ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાલકતાત

પુંલિંગ

  • 1

    (જનક નહિ પણ) પાલક તાત. જેમ કે, કૃષ્ણના નંદ.