ગુજરાતી

માં પાલોરુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાલોરું1પાલોરું2

પાલોરું1

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સગર્ભાને આવતું (પાતળું) ધાવણ.

ગુજરાતી

માં પાલોરુંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: પાલોરું1પાલોરું2

પાલોરું2

નપુંસક લિંગ

  • 1

    થોરિયા-કાંટાનું ઝૂમખું-ઝરડું.