પાલોરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાલોરું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    સગર્ભાને આવતું (પાતળું) ધાવણ.

પાલોરું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

પાલોરું

નપુંસક લિંગ

  • 1

    થોરિયા-કાંટાનું ઝૂમખું-ઝરડું.